चार्वाक दर्शन Drishti IAS, PDF, निर्माता

चार्वाक दर्शन का सिद्धांत – चार्वाक दर्शन – विकिपीडिया

चार्वाक दर्शन की तत्वमीमांसा

चार्वाक दर्शन सुखवाद – Charvak Ka Sukhwad

यावज्जीवेत्सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।। त्रयोवेदस्य कर्तारौ भण्डधूर्तनिशाचराः ।